Rozwód – jaki ma przebieg i jak zakończyć małżeństwo

0
1826

W życiu prywatnym dąży się do zbudowania trwałej relacji między dwiema osobami, której zwieńczeniem jest zawarcie małżeństwa. Na gruncie prawa cywilnego jest to instytucja regulowana odrębną gałęzią prawa, jaką jest prawo małżeńskie. Usystematyzowane zostały w nim takie kwestie jak prawa i obowiązki stron, czyli małżonków, zawarcie oraz ustanie związku oraz stosunki majątkowe. Z samym prawem małżeńskim wiąże się prawo rodzinne oraz opiekuńcze, które ma zastosowanie jeśli w małżeństwie urodziły się dzieci. 

Statystki

Według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego prawie połowa dorosłych Polaków pozostaje w związku małżeńskim. Drugą połowę stanowią osoby niezamężne – kawalerowie i panny, a także wdowcy/ wdowy, osoby w separacji oraz rozwiedzione. Prócz tego rozwija się trend współżycia w związkach nieformalnych, nieregulowanych prawnie, w których osoby nie mogą po sobie dziedziczyć, nie są chronieni jako małżonkowie pod względem prawnym i nie mogą korzystać z wielu przywilejów.

Co w przypadku chęci rozwiązania małżeństwa?

Małżeństwo może rozpaść się z wielu przyczyn. Dane procentowe pokazują, że na przestrzeni ostatnich lat związki małżeńskie kończyły się rozwodem. Statystycznie częściej w miastach niż na wsiach. Do najczęstszych powodów należą:

– niezgodność charakterów, która często wiąże się z kłótniami oraz nieporozumieniami,

– zdrada przez jednego ze współmałżonków,

– alkoholizm i inne nałogi,

– domowe finanse i niemożność ich sprostaniu,

– przemoc domowa.

Na przestrzeni lat w XX w. liczba rozwodów rośnie w ogólnym rozrachunku. W 2017 r. było to 65,3 tys. i na takim utrzymuje się od około 2005 r.

Etapy rozwodu

Rozwód jest rozwiązaniem małżeństwa przez sąd, które może przebiec z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie. Różnica sprowadza się do tego, że w pierwszym przypadku wygrana strona ma prawo wystąpić z roszczeniem np. o alimenty w stosunku do przegranej strony, a w drugim przypadku – nie. W niektórych przypadkach sąd może równie dobrze odmówić udzielenia rozwodu, jeśli w grę wchodzi dobro dziecka bądź byłoby to sprzeczne z przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Po podjęciu decyzji o chęci rozwiązania małżeństwa koniecznym jest udanie się do prawnika, który sporządzi z klientem pozew o rozwód i będzie w przyszłości reprezentował go na sali sądowej podczas rozprawy. W zależności od miasta, w którym mieszkają małżonkowie. Dlatego też często w wyszukiwarkę wpisywane są hasła typu  Adwokat rozwód wrocław oraz pokrewne w zależności od miasta z którego pochodzą małżonkowie.  Po sporządzeniu pisma procesowego, należy przemyśleć kwestię orzekania o winie. Może nastąpić taka sytuacja, że małżonkowie porozumieją się przed rozpoczęciem samego przewodu sądowego i wtedy taki proces nie powinien zająć więcej niż jedna czy dwie rozprawy. W przypadku bardziej skomplikowanych i zawiłych relacji między dwiema osobami, być może konieczna będzie walka o alimenty, udowodnienie winy po drugiej stronie, sytuacji finansowej oraz innych aspektów dotychczasowego, wspólnego życia. Po otrzymaniu pozwu druga strona jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi – może być ona twierdząca lub przecząca. Wtedy w gestii prawnika leży udowodnienie, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Jest to możliwe po przeanalizowaniu życia małżeńskiego i wyłożeniu wszelkich racji, które zdecydowały, że strona powzięła decyzję o rozwodzie. Kolejnym etapem jest wyznaczenie terminu pierwszego spotkania w sądzie oraz przeprowadzenie rozprawy. Odbywa się to bez udziału dowolnych świadków, a przy małżonkach są jedynie obecni ich prezentanci, czyli adwokaci. W trakcie ma miejsce postępowanie dowodowe a strony mogą zabierać głos, przedstawiając swoje zdanie co do przyszłości ich związku. Na samym końcu ma miejsce wydaje wyrok i jego uzasadnienie, odczytując je na głos. Istnieje możliwość apelacji, czyli odwołania się od wyroku – musi to nastąpić w ciągu 14 dni od kiedy strona otrzymała uzasadnienie.

Rozwód jest często skomplikowaną instytucją, niosącą za sobą kosztowne wydatki i bagaż nowych doświadczeń emocjonalnych dla każdego uczestnika. Nie bez powodu poleca się korzystanie z pomocy psychologa w trakcie i po przeprowadzeniu tego procesu, kończącego ważny etap w życiu każdego człowieka.

 

______________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.